Siener imposed over vaal river

Amos 3:7  Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. 

Album

Wes Transvaal

Suidelike Afrika

Scroll to Top